Arbeta på TTI

Bana dig väg mot karriär och framgång

 

Som framgångsrikt och snabbväxande globalt företag är TTI alltid ute efter energiska, entusiastiska och engagerade medarbetare för att utveckla och stödja TTI som ett ledande industriföretag i världsklass. TTI är produktivt, flexibelt och aggressivt med ständig strävan efter att vara bäst.

Innovationskultur

 

Med sitt världsomspännande verksamhetsområde sätter TTI dig i förbindelse med några av de mest spännande människorna och platserna i världen.


“Innovation” är inte bara en ambition eller ett slagord för TTI - Det är en styrka och tillgång!

INNOVATION SOM LÖNAR SIG. Innovation är huvudstrategin i varje aspekt av TTIs verksamhet. För kunderna innebär TTIs innovation smarta produkter med mer kraft och nya funktioner och koncept, samtidigt som produkterna ska resultera bäst resultat i sin klass.

För dig som medarbetare skapar TTIs innovation en dynamisk, snabb, rörlig och öppen företagskultur som stimulerar, utmanar och belönar dig. Som innovatör är TTI öppen för idéer av alla slag och från alla håll. Innovation genomsyrar allt vi gör - Vi uppmuntrar och belönar kreativitet i alla yrkesroller och funktioner. Har du en bättre lösning är förslag välkomna.
 

View our Latest Career Opportunities