DATASKYDDSPOLICY

Dataskyddspolicy för karriärwebbplats

 

Techtronic industrier UK Ltd, med registrerad adress 3 Globeside Business Park, Conseco Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1Hz (”vi” eller ”oss”) strävar efter att skydda och respektera din integritet. Vad gäller den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) är vi registeransvarig för din personliga information. Du kan kontakta på de sätt som anges i längst ned i denna dataskyddspolicy.

 

Denna dataskyddspolicy fastställer grunden för hur vi hanterar all personlig information som vi samlar in om dig, eller som du ger oss när du besöker vår karriärwebbplats, ansöker om en roll inom verksamheten, eller på annat sätt interagerar med oss i relation till rekrytering. Läs följande noga för att förstå våra åsikter och rutiner rörande din personliga information och hur vi kommer att behandla den.

 

PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN

Personlig information är all information som kan användas för att identifiera dig på något sätt. Den personliga information som vi samlar in från eller om dig kan inkludera följande:

 

 • Ditt namn.
 • Din adress.
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Din ekonomiska information (inklusive dina bankuppgifter)
 • Information om din arbetslivserfarenhet, kunskaper och egenskaper och andra relaterade uppgifter som finns i ditt CV.
 • Foton, om dessa skickas in tillsammans med din ansökan.
 • Demografiska uppgifter.
 • Dokumentation av eventuella intervjuer som vi har gjort med dig.
 • Information om dig som härleds från psykometriska tester eller utvärderingar du gör som en del av rekryteringsprocessen.
 • Information om ditt besök på vår karriärwebbplats, inklusive information om hur och när du besökte våra webbplatser, hur du interagerade med webbplatserna (produkter som du visade eller sökte, sidans svarstider, hämtningsfel, hur länge du var på vissa sidor, information om interaktion med sidan som t.ex. rullning, klick och att föra musen över något) samt vad du surfade till därefter (inklusive fullständiga webbadresser och hur du gjorde för att gå vidare från vår webbplats).
 • Teknisk information om hur du använder webben, inklusive IP-adresser eller annan andra enhetsidentifierare, dina inloggningsuppgifter om du registrerar dig på vår webbplats eller via vår app, webbläsare och version, tidszon, plugin-typer och versioner, operativsystem och plattform, enhetsinformation.
 • Information som samlas in från våra webbplatser och på andra ställen på nätet genom kakor, webbfyrar pixeltaggar, enhetsidentifierare och andra tekniker, inklusive information om dina shoppingvanor och preferenser.

 

HUR VI SAMLAR IN PERSONLIG INFORMATION

Vi (och andra organisationer som vi samarbetar med, som t.ex. våra leverantörer och tjänsteleverantörer) kan samla in personlig information  på ett antal olika sätt, bland annat:

 

 • Direkt från dig:

Vi samlar in information när du fyller i formulär på http://www.tti-careers.eu/eu, när du kommunicerar med oss via e-post eller på annat sätt, när du registrerar dig på vår webbplats eller ansöker om ett jobb på vår webbplats. I vart och ett av dessa fall kommer vi att endast begära information som krävs för det specifika ändamålet.

 

 • Från andra källor:

Vi samlar in information om dig om du använder någon av de andra webbplatser vi arbetar eller andra tjänster som vi erbjuder. Vi arbetar också i nära samarbete med tredje parter (inklusive t.ex. affärspartners, myndigheter, leverantörer av sökinformation, sociala nätverk).

 

I den mån du ger oss information om tredje parter (t.ex. referenser) ber vi dig att bekräfta att du har fått samtycke från berörda tredje parter att göra detta. Informera dem även om denna dataskyddspolicy och ge dem våra kontaktuppgifter om de har några frågor.

 

 • Kakor:

Vår webbplats använder kakor för att identifiera dig när du besöker och använder webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. För mer information om vilka kakor vi använder, för vilket ändamål vi använder dem och sätt att begränsa användningen av kakor och liknande teknik i relation till din webbläsare eller enheter, vänligen se vår kakpolicy (http://www.tti-careers.eu/eu/footer-links/cookie-policy).

 

HUR VI ANVÄNDER SÅDAN INFORMATION OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR ATT GÖRA DET

Vi använder din personliga information för ett antal olika ändamål och ur ett rättsligt perspektiv finns det olika anledningar till att göra detta, vilket vi förklarar nedan.

 

För ändamål relaterade till karriärmöjligheter annonserar vi

 • När du ansöker om ett jobb använder vi den information som vi samlar in om dig för att analysera din lämplighet för jobbet och beslutar om vi vill kalla dig till en intervju.
 • Vi kommer också att använda information som vi hanterar om dig för att kommunicera med dig om din ansökan och eventuella frågor eller funderingar du kontaktar oss om under processen.
 • Om vi ber dig att göra några personlighetstest eller psykometriska tester kommer vi även använda denna information tillsammans med annan information som vi har samlat in om dig för att hjälpa oss avgöra om du är lämpad för rollen.  

Vi använder din personliga information på detta sätt eftersom det är i vårt berättigade intresse att se till att vi rekryterar rätt personer att delta i vårt team, men vi kommer alltid att se till att dina rättigheter är skyddade.

För administrativa och interna affärssyften:

 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest relevanta och effektiva sättet för dig och din enhet och att skräddarsy webbplatsupplevelse och -innehåll baserat på hur du använder webbplatsen.
 • För att administrera vår webbplats och för interna transaktioner, inklusive felsökning, analys, kontroll, forskning, statistik och undersökningar.
 • För våra interna affärssyften, till exempel för att analysera och hantera vår verksamhet, revisioner, utveckla nya produkter eller tjänster, förbättra vår webbplats, förbättra våra tjänster och produkter och identifiera trender.  För dessa ändamål, kommer din personliga information slås ihop med andras information och analyseras statistiskt.

Det är i vårt berättigade intresse som företag att använda din personliga information på detta sätt.  Vi har till exempel ett tydligt intresse av att vår webbplats fungerar korrekt och att våra produkter och tjänster håller hög kvalitet och är effektiva. Vi kommer alltid att se till att dina rättigheter är skyddade.

Av skäl relaterade till säkerhet och efterlevnad av lagar och riktlinjer:

 • Som en del av vårt arbete för att hålla vår webbplats säker.
 • För att upptäcka eller förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.
 • Så som anses nödvändigt eller lämpligt i varje enskilt fall för att följa lagarna eller underlätta en rättslig process (inklusive lagar eller rättsliga processer i andra länder).
 • För att skydda våra rättigheter eller egendom (eller andras rättigheter eller egendom) och upprätthålla våra rättigheter och söka gottgörelse.

I vissa fall måste vi använda din personliga information för att fullgöra en rättslig skyldighet (till exempel om vi får en berättigad begäran från brottsbekämpande myndigheter), och i andra fall (t.ex. upptäcka bedrägerier eller garantera webbplatsens säkerhet) kommer vi att anse det vara ett berättigat intresse för oss som företag att använda din personliga information på detta sätt. 

Internationell överföring av dina uppgifter:

 • För en del av de processer som ingår i vår användning av din personliga information kan det krävas att din information lagras eller bearbetas i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).  Till exempel så är vår verksamhet ett globalt företag med gruppenheter världen över (inklusive utanför EES) och det kan finnas tillfällen då vi behöver överföra personlig information till en sådan enhet.

När vi skickar (eller tillåter att en tredje part skickar) din personliga information utanför EES, vi kommer att se till att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina data i enlighet med gällande lagar.  Till exempel kan vi införa särskilda avtalsvillkor eller så kan vi förlita oss på internationella enheter som följer vissa program utomlands. Vi kan även välja tjänsteleverantörer etablerade i länder med starka lokala lagar för att skydda din personliga information. 

 

HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter eller ge den till någon annan för dem att använda i sina egna syften utan att först informera dig om detta.  Det finns dock olika sätt på att dela dina data, enligt vad som beskrivs nedan:

 

 • Dela personlig information inom vår grupp

Vi är en stor internationell koncern som delar olika tjänster och affärsprocesser och vi kan dela personlig information om dig med medlemmar i vår grupp, vilka kan vara  systerföretag, dotterbolag, vårt holdingbolag och deras dotterbolag. Vi gör detta eftersom det är i våra berättigade intresse att konsolidera våra processer och verksamheter över gruppen.

 

 • Dela med tredjepartsleverantörer

Vi arbetar med utvalda betrodda partner och tjänsteleverantörer som hjälper oss med rekryteringsprocessen (t.ex. företag som vi samarbetar med för att hjälpa oss att bedöma sökandens lämplighet för en viss roll eller som håller psykometriska test eller skapar frågeformulär).  Vi kommer dock alltid att säkerställa att dessa tredje parter endast har tillåtelse att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla relevanta tjänster till oss. Vi kommer alltid att se till att vi vänder oss till organisationer som vi litar på för att hantera din personliga information på ett lämpligt sätt och i enlighet med tillämpliga lagar.

 

 • Dela uppgifter med tidigare arbetsgivare/referenser

Vi behöver komma i kontakt med din tidigare arbetsgivare eller referenser för att be dem att ge oss den information vi behöver för att du ska kunna inkluderas i rekryteringsprocessen. Detta innebär att vi kommer att behöva informera dem om att du ansöker om en roll hos oss och vad denna roll innebär.

 

 • Dela uppgifter i samband med ändringar i vår koncernstruktur eller ägandet av vår verksamhet

Om vi säljer eller föreslår att sälja vår verksamhet eller en del av den, kan vi behöva lämna ut din personliga information till potentiella köpare. Likaså, om det görs förändringar i koncernstrukturen eller om vårt ägande förändras, så kan vi behöva lämna ut din personliga information till de nya ägarna eller operatörerna av denna webbplats. Vi kommer att göra det om det är i våra berättigade intresse att göra så (samtidigt som vi säkerställer att dina rättigheter skyddas).

 

 • Dela information för att följa lagar

Det kan finnas situationer där vi har en rättslig skyldighet att avslöja eller dela din personliga information, såsom brottsbekämpande myndigheter eller offentliga myndigheter i syfte att förhindra eller upptäcka brott. 

 

SÄKERHET

Vi tar säkerheten för dina data på största allvar och har skapat alla fysiska, administrativa och tekniska strategier, kontroller och åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande som krävs enligt lag och enligt vedertagen god branschpraxis.

 

All personlig information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. När vi har tagit emot din information använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

 

 

LAGRINGSPERIOD OCH DINA RÄTTIGHETER  

I allmänhet kommer vi att behålla dina personuppgifter i den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna dataskyddspolicy. Detta innebär att lagringsperioden varierar beroende på vilken typ av personlig information och den ursprungliga orsaken till att vi har den personliga informationen. Till exempel kommer viss personlig information lagras i ett antal år för att uppfylla särskild lagstiftning medan annan personlig information kan sparas i en annan period eftersom det är i våra berättigade intresse. Om du vill ha mer information om våra lagringsprinciper kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns nedan.

 

Som registrerad person kan du hävda dina rättigheter när som helst. I synnerhet har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till hantering där samtycke krävs för att hantera informationen.
 • Du har rätt till att ta del av eller få personlig information vi har om dig och (om så är tillämpligt) att fråga om i vilken utsträckning vi hanterar information om dig (och i vissa fall, kan du be oss att tillhandahålla en kopia till tredje part).
 • Du har rätt att begära rättelse av dina data utan onödigt dröjsmål, om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Du har rätt att begära borttagning av din personliga information i vissa (men inte alla) fall där det inte finns någon anledning för oss att fortsätta att hantera den.
 • Du har rätt att be om hanteringen av din personliga information begränsas, t.ex. genom att be oss att tillfälligt sluta använda information om dig om du inte tycker att vi har rätt att använda den, eller att hindra oss från att använda din personliga information där det inte finns någon anledning för oss att fortsätta använda den.
 • Du har rätt att begära att din information inte inkluderas i beslut som fattas uteslutande genom ”automatisk databehandling” (dvs rätten att inte bli föremål för beslut som fattas uteslutande av algoritmer eller datorer utan inverkan från en människa). 

Du kan hävda dina rättigheter genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 

Du har också rätt att klaga på vår användning av din personliga information.  Du kan kontakta lokala dataskyddsmyndigheter via följande länk Http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART

Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och samarbetspartners. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ska du observera att dessa webbplatser har sina egna dataskyddsregler och att vi inte accepterar något ansvar för dessa policyn. Kontrollera dessa policyn innan du skickar någon personlig information till dessa webbplatser.

 

FÖRÄNDRINGAR I VÅR DATASKYDDSPOLICY  

Eventuella ändringar i vår dataskyddspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, kommer du informeras via e-post. Kom tillbaka ofta för att se uppdateringar eller ändringar i vår dataskyddspolicy.

 

KONTAKT  

Frågor, kommentarer och förfrågningar om den här dataskyddspolicyn välkomnas och ska ställas till

 

Data Information Manager

Techtronic Industries Nordic ApS

Stamholmen 147, 4.

2650 Hvidovre

Danmark

 

Skicka in en begäran om databasåtkomst