Om TTI

TTI är världsledande inom utveckling, design och tillverkning av el- och trädgårdsverktyg för professionella hantverkare och kvalitetsmedvetna konsumenter. Oavbrutet fokus på innovativa produkter, starka varumärken och drivna medarbetare är kärnan i vår företagskultur.

 

Historia

TTI grundades 1985 av Horst Julius Pudwill och professor Roy Chi Ping Chung BBS JP, men historien om TTIs unika och växande portfölj av världsberömda varumärken sträcker sig minst 150 år tillbaka i tiden. Kontinuerlig investering av nya produkter och innovationer gav 2016 en ökad försäljning med 8,8% och en tillväxt med tvåsiffrigt belopp i alla geografiska regioner.
 
Genom en tydlig strategi har TTI växt och blivit en offensiv marknadsledare inom elverktyg världen över.
 

TTI är stolt över sin historia men även för det enorma tillskott i form av erfarenhet och expertis som ärvts från varumärkena som idag utgör TTI koncernen.

Vägledande filosofi

TTI har en tydligt definierad verksamhetsfilosofi och företagskultur som skapar en grundläggande plattform för ledarskap utmärkt av kvalitet.

 
Denna filosofi och tänkesätt representerar en organisations kulturella infrastruktur och är avgörande för organisationens kapacitet att verkligen nå sina mål. En förmåga att tydligt kommunicera mål och riktlinjer är en stor del till TTIs framgång. TTI kombinerar en unik affärsstil med en strategisk vision, ett innovativt tänkande och en strävan efter kvalitet. Företagskulturen är dynamisk, kreativ och strukturerad för att attrahera det bästa och uppnå det bästa.
 

Vårt uppdrag

Engagemang för innovation, kontinuerlig förbättring av produkter och tjänster ska överträffa kundernas förväntningar och göra TTI till världensledande leverantör av elverktyg till professionella hantverkare och kvalitetsmedvetna konsumenter.


Kvalitetsbudskap

TTI tillfredsställer sina kunder med maximal kvalitet, leveranssäkerhet, relevanta kostnader och genom kontinuerliga förbättringar.


Våra värden

TTI verkar aktivt för en stark företagskultur utmärkt av respekt och etnisk integritet.

Vi anser att dessa värden tillsammans med respekt, ärlighet och lärande ska genomsyra varje interaktion med kollegor, partner, kunder, leverantörer och hela miljön där vi bedriver vår verksamhet.

  • Vi behandlar varandra med integritet.
  • Vi strävar efter lagarbete med våra kollegor och partner världen över.
  • Vi strävar efter kontinuerliga förbättringar och snabbhet i utförande.
  • Vi är hängivna våra affärsmål.
  • Vi leder genom exempel.
  • Vi tar initiativ för att förebygga problemen innan de uppstår och lär inte av våra misstag, utan av förbättringarna av våra processer.
  • Vi verkar för en positiv arbetsetik.

 

TTI´s synsätt

På TTI kommer kunderna först. TTI har tagit fram strategiska punkter med sikte på målsättningen att överträffa behoven hos kunder och yrkesmänniskor som är beroende av våra produkter. Den omfattande interaktion vi har med våra kunder världen över är en pådrivande faktor för innovativa, tillförlitliga produkter som gör det möjligt att fånga tillfällen i flykten och maximera produktiviteten.
 

Kraftfulla varumärken

TTI's tillförlitliga och kraftfulla varumärken står för innovation, enastående kvalitet och användarvänlighet.

 
TTI investerar strategiskt i sina ledande varumärken, med fokus på deras huvudvärden - för att skapa pålitlig kundlojalitet, bibehålla marginalerna och optimera detaljhandelsförsäljningen.
 
TTI har ett brinnande engagemang för sin växande portfölj med kraftfulla märken som är företagets huvudkapital. Lojalitet gentemot varumärket är en hörnsten för hållbar tillväxt och ökad lönsamhet. TTI uppskattar och respekterar varumärkena och alla slutanvändare som förlitar sig på dem. Exceptionella varumärken utgör grunden för dagens och framtidens tillväxt och tjänar som kompass för all vår verksamhet.
 

Innovativa produkter

Inspiration, insikt och entusiasm: TTI's innovationsanda.

 
TTI är en produktmaskin! Vi har ett globalt nätverk med innovationscenter och massor av begåvade ingenjörer och produktchefer som fokuserar på utveckling och innovation. Innovation är nyckeln till expanderande marknader och växande marknadsandelar. TTI stärker sina varumärkena med ett ständig flöde av innovativa, nya, bättre produkter med ett mervärde för användaren. Ett arbete för att ständigt utmana accepterade standarder - nya lösningar, utnyttja och förbättrar tekniker för att skapa produkter med mervärde.
 

Exceptionella medarbetare

Grunden för en organisation är dess medarbetare. På TTI görs stora investeringar för att få fram dagens och framtidens ledare genom aggressiv rekrytering, utbildning och träning. Ett starkt, effektivt ledarskap håller företaget strategiskt fokuserat på att bemöta de ofta oförutsägbara marknadskrafterna!
 
Team TTI erbjuder engagerade och välutbildade medarbetare som dagligen möter kunder och yrkesanvändare. Vi besöker försäljningsplatser för att interagera med kunderna när de är mitt i beslutsfattningsprocessen och bidrar med produktkännedom, demonstrationer och idéer för att de effektivt ska kunna genomföra sina projekt. Självklart är det rätta tillfället att ställa frågor kring prestanda, vad kunderna gillar och inte gillar, och viktigast av allt, vad de skulle vilja se hos nya produkter. Denna typ av interaktion är ovärderlig för TTI eftersom kunderna ofta beskriver vad de vill göra - vilket inspirerar för att skapa innovativa lösningar.

INNOVATION

Att förverkliga idéer är den andra sidan av innovationsmyntet, utan det förblir idéer just idéer. På TTI brinner medarbetarna för att vara allra bäst på sitt område, i alla lägen. Noggrann undersökning av varje detalj från konstruktion till leveranskedjelogistik för att få bort svinnet.

Möjligheten att förbättra effektiviteten och uppnå högre standard finns i hela organisationen därför investerar TTI i processer som hjälper oss att identifiera även den minsta lilla förbättringen, vare sig det gäller tillverknings- eller faktureringsprocedurer.
 
TTI är stolta över vad som uppnåtts inom skalbarhet och teknikgenombrott! Vårt ökade antal talanger har bidragit till reducering av svinn samtidigt som innovationer lanseras snabbare på marknaden. Vi kommer aldrig sluta ha fokus på att höja ribban för våra prestationer..

Klicka här för att ladda ner TTIs företagsrapport för 2016 

Mer information om TTI finns på vår webbsida

View our Latest Career Opportunities