Proces Rekrutacji

Jak rozpocząć pracę w Techtronic Industries?


Firma Techtronic Industries działa na skalę globalną i oferuje stanowiska pracy w wielu różnych działach. W Europie oferujemy pracę w obszarze sprzedaży, marketingu, zarządzania produktami, finansów, zakupów, produkcji, jakości, łańcucha dostaw, obsługi klienta, HR i wielu innych. Stanowiska te dają możliwość rozwoju zawodowego oraz wzmocnienia naszych europejskich zespołów.
Grupa TTI ma swoją centralę w Hongkongu, posiada zakłady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe w Azji, Europie i Ameryce Północnej, a także oddziały zajmujące się obsługą klientów w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Półwyspie Indyjskim, w Azji i Australazji. W Europie firma posiada centrale w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W wielu europejskich krajach zlokalizowane są też regionalne biura sprzedaży.

TTI jest firmą o zasięgu globalnym i o globalnym myśleniu. Odpowiednia struktura organizacyjna daje ogromne możliwości pracy w różnych miejscach, a TTI zawsze stara się dostosowywać kwalifikacje kandydatów do własnego rozwoju organizacyjnego.

Jak wygląda proces rekrutacji?


W Europie poszukujemy wyjątkowych ludzi, którzy dzielą naszą pasję dążenia do doskonałości oraz uzyskania wiodącej pozycji na rynku. TTI Europe oferuje pracę aplikantom na każdym poziomie doświadczenia zawodowego, począwszy od osób bez doświadczenia, a skończywszy na stanowiskach menedżerskich w różnych działach. W Europie prowadzimy Program Rozwoju Umiejętności Liderskich dla Absolwentów, w którym młodzi ludzie z wyższym wykształceniem w ciągu 2 lat mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im zostać liderami w naszej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższe łącze.

Jak ubiegać się o pracę?


Można skontaktować się z nami poprzez strony internetowe poświęcone rekrutacji online recruitment pages

Jakie szkolenie formalne jest oferowane?


Bardzo poważnie podchodzimy do rozwoju i kształcenia pracowników. Zapewniamy formalne szkolenie wymagane do pracy na danym stanowisku. Każdemu pracownikowi oferujemy wsparcie i doradztwo niezbędne do dalszego rozwoju zawodowego w ramach TTI. We wszystkich działach i jednostkach organizacyjnych firmy zachęcamy do rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia. Nasze zaangażowanie na rzecz rozwoju pracowników i organizacji nie ma sobie równych!

Jakie korzyści wiążą się z pracą w Grupie TTI?


Pakiet świadczeń zależy od lokalizacji i jednostki organizacyjnej, ale oferta korzyści oferowanych przez TTI jest konkurencyjna w każdym regionie, w którym firma prowadzi działalność. Aktualnie pakiet świadczeń obejmuje między innymi: świadczenia zdrowotne, programy emerytalne, ubezpieczenia rentowe, płatne urlopy, wolne święta państwowe, firmowe oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.
 

View our Latest Career Opportunities