O TTI

TTI jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego, urządzeń do czyszczenia podłóg i wykładzin, a także innych urządzeń remontowo-budowlanych dla klientów indywidualnych, profesjonalnych i przemysłowych. Fundamentem naszej kultury biznesowej jest nieustanna koncentracja na solidnych markach, innowacyjnych produktach, doskonałości operacyjnej oraz wyjątkowych ludziach.

 

Historia

Grupa TTI została założona przez Horsta Juliusa Pudwilla oraz prof. Roya Chi Ping Chunga BBS JP w 1985 r., jednak historia wyjątkowej i stale poszerzanej oferty znanych na całym świecie produktów TTI sięga co najmniej 150 lat wstecz. Dzięki naszym nieustannym inwestycjom w nowe produkty oraz innowacje sprzedaż w 2013 r. wzrosła o 11,6% do 4,3 miliarda USD, dając ponad dwucyfrowy wynik we wszystkich geograficznych regionach naszej działalności.  
 
Dzięki jasnej i spójnej strategii nabywania i rozwoju marek o utrwalonej pozycji, grupa TTI stała się niekwestionowanym światowym liderem rynkowym w branży narzędzi remontowo-budowlanych.
 
TTI jest dumna ze swojej historii, a także z bogatej tradycji i doskonałości, które odziedziczyliśmy wraz z markami wchodzącymi obecnie w skład naszej grupy.
 

Zasady

TTI posiada dojrzałą i jasno zdefiniowaną filozofię biznesową oraz kulturę korporacyjną, które stanowią fundament dla wysokiej jakości zarządzania.

 
Przyjęte zasady i przekonania świadczą o kulturze organizacyjnej grupy oraz decydują o jej zdolności do systematycznego osiągania zakładanych celów. Nasz sukces zależy od wyznaczania wyraźnych kierunków działania we wszystkich obszarach organizacji.
 
Wyjątkowy styl prowadzenia działalności w TTI łączy w sobie strategiczną wizję, innowacyjne myślenie oraz nieustanne dążenie do doskonałości. Nasza kultura jest dynamiczna i zorganizowana tak, aby przyciągać najlepszych ludzi oraz osiągać najlepsze rezultaty.
 

Nasza misja

Zaangażowanie na rzecz innowacyjności, ciągłe doskonalenie produktów oraz usług, aby spełniać, a nawet przekraczać, oczekiwania klientów oraz być wiodącym światowym dostawcą produktów remontowo-budowlanych dla klientów indywidualnych, profesjonalnych i przemysłowych.


Deklaracja jakości

Zapewnianie pełnej satysfakcji klientów pod względem jakości, dostaw i kosztów poprzez ciągłe doskonalenie.


Nasze wartości

TTI aktywnie wspiera korporacyjną kulturę wzajemnego szacunku i etyki.

Wierzymy, że wartości te, poparte zaufaniem, uczciwością i wolą uczenia się, powinny leżeć u podstaw wszystkich relacji z współpracownikami, partnerami, klientami i dostawcami oraz całym środowiskiem, w którym prowadzimy działalność.

  • Jesteśmy wobec siebie uczciwi.
  • Pracujemy zespołowo z naszymi współpracownikami i partnerami na całym świecie.
  • Nieustannie dążymy do doskonałości i poprawy szybkości realizacji zadań.
  • Z zaangażowaniem realizujemy cele biznesowe.
  • Dajemy przykład innym.
  • Aktywnie zapobiegamy problemom, zanim wystąpią, i uczymy się nie na błędach, lecz na udoskonaleniach naszych procesów.
  • Zależy nam na wysokiej etyce pracy.

 

Nasze podejście

W TTI najważniejsi są klienci. Wyodrębniliśmy cztery strategiczne czynniki napędowe rozwoju, pozwalające nam realizować nasz cel, jakim jest wykraczanie poza potrzeby klientów. Nasze relacje z klientami na całym świecie opierają się na niezawodnych produktach, dzięki którym mogą oni wykorzystywać pojawiające się szanse i maksymalizować wydajność pracy.
 

Doskonałe marki

Powszechnie cenione marki TTI charakteryzują się innowacyjnością, wyjątkową jakością oraz zaufaniem klientów.

 
TTI strategicznie inwestuje w swoje wiodące marki, koncentrując się na ich głównych wartościach, aby budować zaufanie i lojalność klientów, utrzymywać opłacalność, a także optymalizować marketing produktów.
 
W centrum uwagi TTI leży wciąż rozszerzające się portfolio doskonałych marek, które są głównym aktywem naszej grupy. Niezbędnym warunkiem utrzymania stabilnego rozwoju i wzrostu rentowności jest lojalność klientów wobec marki. Doceniamy i szanujemy nasze marki oraz klientów, którzy im ufają. Nasze wyjątkowe marki są podstawą obecnego i przyszłego rozwoju oraz wyznaczają kierunki dalszych działań.
 

Innowacyjne produkty

Duch innowacyjności TTI opiera się na trzech elementach: inspiracji, dogłębnej analizie i zaangażowaniu.

 
TTI jest generatorem nowych pomysłów i produktów! Posiadamy światową sieć „centrów innowacji” współpracujących z utalentowanymi inżynierami oraz menedżerami, koncentrującymi się na projektowaniu i tworzeniu nowych produktów. Innowacyjność jest kluczem do poszerzania rynku zbytu oraz zwiększania udziału w rynku. Wspieramy nasze marki poprzez ciągłe tworzenie innowacyjnych i coraz lepszych produktów. Wierzymy w nieustanne doskonalenie w celu sprostania przyjętym standardom. Szukanie nowych rozwiązań. Wykorzystywanie, dostosowywanie i doskonalenie nowych technologii w celu tworzenia lepszych produktów, podnoszących wartość marek.
 

Wyjątkowi ludzie

Fundamentem każdej organizacji są ludzie. W TTI odważnie inwestujemy w rozwój obecnych oraz przyszłych liderów poprzez aktywną rekrutację, szkolenia i nagradzanie pracowników. Dzięki silnym i skutecznym liderom nasza firma jest strategicznie skoncentrowana na reagowaniu na często nieprzewidywalne trendy rynkowe.
 
Podstawę zespołu TTI są zaangażowani i wyszkoleni pracownicy mający na co dzień kontakt z klientami i użytkownikami profesjonalnymi. Odwiedzamy punkty sprzedaży, aby pomagać klientom w podejmowaniu decyzji poprzez dzielenie się z nimi wiedzą o produktach, demonstrowanie działania urządzeń i podsuwanie pomysłów na skuteczną realizację projektów. Jest to oczywiście doskonała okazja do zadawania pytań dotyczących wydajności urządzeń, tego, co się klientom podoba w naszych produktach, a co nie, oraz, co najważniejsze, do poznania ich preferencji odnośnie nowych produktów i ich funkcji.
 
Tego typu kontakty oraz uzyskane informacje są bezcenne, ponieważ klienci często mówią o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Rozmowy takie stanowią dla pracowników TTI inspirację do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, których oczekują użytkownicy. Pomaga nam to zyskiwać przewagę na rynku. Jesteśmy bardzo dobrymi słuchaczami. Liczący ponad 400 pracowników zespół TTI uważnie słucha klientów z całego świata. Uczymy się i dzielimy wiedzą, aby stale podnosić standard pracy i życia naszych klientów.
 

Doskonałość operacyjna

Niezbędnym uzupełnieniem innowacji jest realizacja. Bez niej pomysły pozostają tylko pomysłami. W TTI naszą pasją jest dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności. Skrupulatnie sprawdzamy każdy detal, począwszy od projektowania po logistykę łańcucha dostaw, aby wyeliminować straty i podnieść wydajność. Nasze zespoły operacyjne usprawniają skalowalność poprzez wykorzystywanie zasobów na poziomie globalnym.
 
Naszym stałym celem w zakresie doskonałości operacyjnej jest nieustający proces. W całej organizacji istnieją możliwości zwiększania wydajności i podwyższania standardów. Właśnie dlatego inwestujemy w procesy pomagające nam wyszukiwać okazje do nawet najdrobniejszych udoskonaleń, niezależnie od tego, czy dotyczą one produkcji czy procedur fakturowania, ponieważ tysiąc małych kroczków prowadzi do znacznego rozwoju na skalę całej firmy.
 
Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w zakresie skalowalności, innowacji technologicznych, rozwoju talentów oraz ogólnoświatowych procedur, które umożliwiły nam wyeliminować straty i przyspieszyć proces wprowadzania towarów na rynek. Nacisk na ciągłe podnoszenie poprzeczki w zakresie efektywności operacyjnej nigdy nie zmaleje..

Click here to download the 2016 TTI company report 

Kliknij tutaj, aby pobrać sprawozdanie firmy TTI za 2013 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji o TTI prosimy odwiedzić stronę internetową naszej firmy corporate web site

View our Latest Career Opportunities