PRIVACYBELEID

Careers Website Privacybeleid

 

Techtronic Industries UK Ltd, met geregistreerd adres 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1HZ ("wij" of "ons") doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "ABG") zijn wij de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen via de methoden die onderaan dit privacybeleid worden beschreven.

 

Deze privacyverklaring bevat de basis waarop we alle persoonlijke informatie verwerken die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, wanneer u onze loopbaanwebsite bezoekt, solliciteert naar een functie binnen het bedrijf of anderszins met ons communiceert in verband met werving. Lees het onderstaande zorgvuldig door, zodat u weet hoe we denken over persoonlijke gegevens en hoe we hiermee omgaan.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om u op de een of andere manier te identificeren. De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, kunnen het volgende omvatten:

 

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw financiële gegevens (inclusief uw bankgegevens)
 • Informatie over uw werkervaring, vaardigheden en attributen en andere gerelateerde informatie in uw CV;
 • Foto's van u als er een foto bij uw aanvraag wordt ingediend;
 • Demografische gegevens;
 • Gegevens van eventuele interviews die we met u hebben;
 • Informatie over u die is afgeleid van eventuele psychometrische tests of beoordelingen die u uitvoert in het kader van het wervingsproces;
 • Informatie over uw bezoek aan onze loopbaanwebsite, inclusief informatie over hoe en wanneer u onze websites bezocht, wat u op de websites hebt gedaan (producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en waar u vervolgens naartoe ging (inclusief volledige URL's en methoden die werden gebruikt om weg te navigeren van de website);
 • Technische informatie over de manier waarop u het internet gebruikt, inclusief het internetprotocol (IP) -adres of een andere apparaat-ID, uw aanmeldingsgegevens als u zich registreert op onze website of via onze app, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplugin-types en -versies, besturingssysteem en platform, apparaatinformatie; en
 • informatie verzameld via onze websites en elders op het internet via cookies, webbakens, pixeltags, apparaat-ID's en andere technologieën, waaronder informatie over uw winkelgewoonten en voorkeuren;

 

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

Wij (en andere organisaties waarmee wij samenwerken, zoals onze leveranciers en dienstverleners) kunnen op verschillende manieren persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder:

 

 • Rechtstreeks van u:

Wij verzamelen informatie wanneer u formulieren invult op http://www.tti-careers.eu/eu , wanneer u per e-mail of anderszins met ons correspondeert, wanneer u zich registreert om onze website te gebruiken, of solliciteert naar een baan op onze website. In elk geval zullen we alleen informatie opvragen, die voor het specifieke doel is vereist.

 

 • Van andere bronnen:

Wij verzamelen informatie over u als u een van de andere websites die wij gebruiken of de andere diensten die wij leveren gebruikt. We werken ook nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, bureaus, aanbieders van zoekinformatie, sociale netwerken).

 

Als u ons informatie over derden verstrekt (zoals verwijzingen), vragen wij u om te bevestigen dat u toestemming hebt gekregen van de desbetreffende derde partijen om dit te doen. Informeer ze ook over dit privacybeleid en geef hen onze contactgegevens voor het geval dat ze vragen hebben.

 

 • Cookies:

Onze website gebruikt cookies om u te herkennen wanneer u de website bezoekt en gebruikt. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en manieren om het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën met betrekking tot uw browsers of apparaten te beperken, raadpleeg ons Cookiebeleid (http://www.tti-careers.eu/eu/footer-links/cookie-policy).

 

HOE WE DEZE INFORMATIE GEBRUIKEN EN ONZE RECHTMATIGE BASIS OM DIT TE DOEN

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden en vanuit een juridisch perspectief zijn er verschillende redenen om dit te doen. Hieronder vindt u meer informatie.

 

Voor doeleinden die verband houden met de carrièremogelijkheden die we adverteren

 • Wanneer u solliciteert naar een functie gebruiken we de informatie die we over u verzamelen om uw geschiktheid voor die functie te analyseren en te beslissen of we u willen uitnodigen voor een gesprek;
 • We zullen ook de informatie die we over u verwerken gebruiken om met u te corresponderen over uw sollicitatie of om eventuele vragen die u hebt te beantwoorden;
 • Als we u vragen om persoonlijkheidsvragen te beantwoorden of psychometrische tests uit te voeren, zullen we deze informatie ook gebruiken naast de andere informatie die we over u hebben verzameld om ons te helpen beslissen of u geschikt bent voor de functie;  

We gebruiken uw persoonlijke informatie op deze manier omdat het in ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat we de juiste mensen rekruteren om ons team te vervoegen; maar we zullen er altijd voor zorgen dat uw rechten worden beschermd.

Voor administratieve en interne zakelijke doeleinden:

 • om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze website op de meest effectieve en relevante manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw apparaat en om de ervaring en inhoud van de website aan te passen op basis van de manier waarop u de website gebruikt;
 • om onze website te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals het analyseren en beheren van onze activiteiten, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, het verbeteren van onze website, het verbeteren van onze diensten en producten en het identificeren van gebruikstrends.  Voor deze doeleinden zullen uw persoonlijke gegevens worden samengevoegd en op statistische basis worden bekeken;

Het is in ons legitiem belang als bedrijf om uw persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken.  We hebben er bijvoorbeeld duidelijk belang bij dat onze website naar behoren werkt en dat onze producten en diensten van hoge kwaliteit en efficiënt zijn. We zullen er altijd voor zorgen dat uw rechten worden beschermd.

Voor veiligheidsdoeleinden en juridische en compliance doeleinden:

 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden;
 • om fraude of andere illegale activiteiten te detecteren of te voorkomen;
 • aangezien we van mening zijn dat het noodzakelijk of passend is in elk geval om te voldoen aan de wetten of juridische procedures (inclusief wetten of juridische procedures in andere landen);
 • om onze rechten of eigendommen (of de rechten of eigendommen van anderen) te beschermen en onze rechten te handhaven en beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden ;

In sommige gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld als we een legitiem verzoek ontvangen van wetshandhavingsinstanties) en in andere gevallen (zoals het opsporen van fraude of het waarborgen van de veiligheid van de website) zullen we op onze legitieme belangen als bedrijf vertrouwen om uw persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken. 

Internationale overdracht van uw gegevens:

 • sommige processen die bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens van belang zijn, kunnen vereisen dat uw informatie wordt opgeslagen of verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER").  Ons bedrijf is bijvoorbeeld een wereldwijd bedrijf met groepsentiteiten over de hele wereld (ook buiten de EER) en er kunnen gelegenheden zijn waarbij we uw persoonlijke gegevens aan een dergelijke entiteit moeten overdragen.

Wanneer we uw persoonlijke informatie buiten de EER verzenden (of toestaan ​​dat een derde partij deze verzendt), zullen we ervoor zorgen dat we de nodige stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen, zoals vereist door de wetgeving van kracht.  We kunnen bijvoorbeeld specifieke contractvoorwaarden implementeren of we kunnen vertrouwen op internationale rechten die zich houden aan bepaalde compliance-programma's in het buitenland, of we kunnen serviceproviders selecteren die zijn gevestigd in landen met een sterke lokale wetgeving om uw persoonlijke gegevens te beschermen. 

 

HOE DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan iemand anders geven zodat deze uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken zonder dit u duidelijk te maken.  Er zijn echter verschillende manieren om uw gegevens te delen, zoals hieronder uiteengezet:

 

 • Persoonlijke gegevens delen binnen onze groep

Wij zijn een grote internationale groep die verschillende activiteiten en bedrijfsprocessen deelt en we kunnen persoonlijke informatie over u delen met leden van onze groep, waaronder onze zusterbedrijven, onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappijen en hun dochterondernemingen. We doen dit omdat het in ons legitieme belang is om onze processen en activiteiten in de hele groep te consolideren.

 

 • Delen met externe serviceproviders

We werken samen met geselecteerde vertrouwde externe zakelijke partners en serviceproviders om ons te helpen tijdens het rekruteringsproces (zoals de bedrijven waarmee we samenwerken om ons te helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie of die psychometrische tests of vragenlijsten organiseren).  In elk geval zullen we ervoor zorgen dat deze derde partijen uw persoonlijke gegevens alleen mogen gebruiken om de relevante diensten aan ons te leveren. We zullen er altijd voor zorgen dat we organisaties die we vertrouwen, gebruiken om uw persoonlijke informatie op de juiste manier te behandelen en zoals vereist door toepasselijke wetgeving.

 

 • Delen met eerdere werkgevers/referenties

We zullen contact moeten opnemen met uw vorige werkgever of referenties om hen te vragen ons de informatie te verstrekken die we over u nodig hebben om ons wervingsproces voort te zetten. Dit betekent dat we hen moeten laten weten dat u solliciteert naar een functie bij ons en wat die functie is.

 

 • Delen in verband met veranderingen in onze groepsstructuur of eigendom van ons bedrijf

Als we onze onderneming of een deel ervan verkopen of voorstellen om deze te verkopen, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens aan potentiële kopers bekendmaken. Evenzo, als er wijzigingen in onze groepsstructuur zijn of als de eigendom verandert, moeten we mogelijk uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de nieuwe eigenaren of exploitanten van deze website. We zullen dit doen als het in ons legitieme belang is om dit te doen (terwijl we ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd).

 

 • Delen om te voldoen aan wetten

Er kunnen scenario's voorkomen waarbij we wettelijk verplicht worden om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen, zoals met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties om criminaliteit te voorkomen of op te sporen. 

 

BEVEILIGING

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus en hebben fysieke, technische en administratieve strategieën, controles en maatregelen ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking zoals vereist door de wet en in overeenstemming met geaccepteerde goede praktijken in de industrie.

 

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden op onze beveiligde servers opgeslagen. Wanneer we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we beveiligingsvoorzieningen en hanteren we strikte procedures om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

 

BEWAARTERMIJN EN UW RECHTEN  

In algemene bewoordingen zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet. Dit betekent dat de bewaartermijnen variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens en de reden dat we de persoonlijke gegevens in de eerste plaats hebben. Sommige persoonlijke gegevens zullen bijvoorbeeld een aantal jaren worden bewaard om te voldoen aan een bepaalde wetgeving, terwijl andere persoonlijke gegevens een andere periode kunnen worden bewaard omdat het in ons legitieme belang is om dit te doen. Als u meer informatie wilt over ons bewaarbeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

Als gegevenssubject kunt u te allen tijde uw rechten laten gelden. U hebt in het bijzonder de volgende rechten:

 • U hebt het recht om uw toestemming voor verwerkingsactiviteiten in te trekken als we vertrouwen op uw toestemming om dit te doen;
 • U hebt het recht om persoonlijke gegevens die wij over u hebben te raadplegen of te verkrijgen en (eventueel en indien van toepassing) om te informeren naar de mate waarin wij persoonlijke gegevens over u verwerken (en in sommige omstandigheden kunt u ons vragen om een ​​kopie aan een derde partij te verstrekken).
 • U hebt het recht om de rectificatie van uw gegevens zonder onnodige vertraging te verzoeken, voor zover deze onjuist of onvolledig is.
 • U hebt het recht om in sommige (maar niet alle) omstandigheden uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, als er geen goede reden is om deze verder te verwerken.
 • U hebt het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, bijvoorbeeld door ons te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw gegevens als u niet gelooft dat wij het recht hebben om deze te gebruiken, of om te voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken als er geen goede reden is om deze te blijven gebruiken.
 • U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan beslissingen die uitsluitend worden genomen op basis van 'geautomatiseerde verwerking' (d.w.z. het recht om niet onderworpen te worden aan beslissingen die uitsluitend worden genomen door algoritmen of computers zonder input van een mens). 

U kunt uw rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen wegens ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.  U kunt contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming via de volgende link http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid accepteren. Controleer hun beleid voordat u persoonlijke informatie naar deze websites verzendt.

 

WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING  

Alle wijzigingen die we in de toekomst aan onze Privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen aan onze Privacyverklaring te bekijken.

 

CONTACT  

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom en moeten worden geadresseerd aan

 

Data Information Manager

Techtronic Industries UK Ltd

Unit 3 Globeside Business Park

Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

England

 

Dien een verzoek om toegang tot een onderwerp in