Nábor Zaměstnanců

Jak mohu začít kariéru ve společnosti Techtronic Industries?


Společnost Techtronic Industries působí globálně a nabízí pozice v nesčetném množství funkcí. V Evropě nabízíme možnosti v odbytu, marketingu, řízení produktu, financích, zásobování, ve výrobě, řízení jakosti, v dodavatelském řetězci, zákaznických službách, personalistice a v mnoha dalších. Tyto pozice představují základ našeho profesního rozvoje a růstu našeho týmu v celé Evropě.
Skupina TTI Group má sídlo v Hong Kongu a provozuje výrobní a výzkumné jednotky v Asii, Evropě a v Severní Americe. Má také síť jednotek poskytujících služby zákazníkům v Severní a Jižní Americe, Evropě, na Středním východě, v Africe, na indickém subkontinentu, v Asii a Australasii. Zde v Evropě máme sídlo společnosti v Británii a v Německu s mnoha regionálními zastoupeními, které podporují odbytové organizace v celé Evropě.

Společnost TTI je skutečně globální, s globálním uvažováním. Pokud jste organizačně vhodní, existují nesčetné příležitosti pracovní lokality; společnost TTI se snaží přiřadit vaši kvalifikaci k našemu organizačnímu rozvoji.

Co znamená proces náboru?


Zde v Evropě hledáme výjimečné pracovníky, kteří sdílejí naše nadšení pro provozní dokonalost a vůdčí roli na trhu. Společnost TTI nabírá zaměstnance na každé úrovni, počínaje začátečníky až po řídicí pracovníky, a to v nejrůznějších funkcích v rámci organizace. V Evropě máme absolventský program pro vedoucí pozice, kde vyučujeme čerstvé absolventy z univerzit po celé Evropě v našem dvouletém programu s cílem jejich umístění na budoucí vedoucí pozice v naší organizaci. Sledujte, prosím, níže uvedený odkaz.

Jak se mám přihlásit?


Můžete se na nás obrátit prostřednictvím našich náborových stránek online online recruitment pages

Jaký typ formálního školení poskytujete?


Osobní rozvoj bereme velice vážně. Poskytujeme všem našim zaměstnancům formální školení, které je zapotřebí, aby splnili a překročili požadavky kladené jejich pozicí. Poskytujeme podporu i vedení nezbytné pro každého zaměstnance, aby mohl růst v rámci společnosti TTI a sám se rozvíjel. Všechny provozy a oddělení podněcují a podporují u každého vlastní profesionální rozvoj, školení a další vzdělávání. Našemu angažovanému přístupu k osobnímu a organizačnímu rozvoji se nikdo nevyrovná!

Jaké jsou benefity v rámci TTI Group?


Benefity se mění podle zeměpisné lokality a oddělení, avšak společnost TTI poskytuje obsáhlý balíček benefitů, který je konkurenceschopný v kterékoli regionální oblasti, kde je umístěn. Benefity v současné době zahrnují mimo jiné podporu zdravotního pojištění, penze, pojištění invalidity, placenou dovolenou, firemní, zákonem stanovené a veřejné svátky.
 

View our Latest Career Opportunities